You are here: Home > Kredyty, Pożyczki > Okres spłaty

Okres spłaty

W każdej umowie kredytowej bank określa warunki, które muszą być dochowane. Dlatego też zawsze przed udzieleniem kredytu klient musi dokładnie przeczytać taką umowę, zastanowić się nad jej warunkami i podpisać umowę o kredyty gotówkowe warszawa. Dopiero, gdy taka umowa zostanie podpisana przez dwie strony – kredytobiorcę i kredytodawcę jest ważna i wchodzi w życie, zaczyna obowiązywać a linia kredytowa zostaje otwarta. W takiej umowie zawsze określony jest okres spłaty. Oznaczony jest dzień miesiąca, do którego raty kredytu będą spływać. Kredytobiorca nie może przekroczyć tego terminu. W przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki karne, wystawione upomnienia a w najgorszym przypadku bank zerwie umowę i będzie domagał się zwrotu całości kredytu. A tego nikt przecież nie chce. Kredyt zostaje udzielony na określony czas – na przykład na dwa lata, na dwadzieścia cztery raty. Oznacza to, że do tego czasu – w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, kredyt musi zostać spłacony w całości. Jeżeli jest taka możliwość finansowa kredytobiorca może kredyty gotówkowe warszawa spłacić wcześniej.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.